Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
 
    Tìm sản phẩm
Thông tin mới
 
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015|10/02/2015|
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
 
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2013|20/06/2013|
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2013
 
Đại lý độc quyền hãng UNIVERSAL ENGINEERING CORPORATION - Ấn Độ tại Việt Nam|31/10/2011|
Đại lý độc quyền hãng UNIVERSAL ENGINEERING CORPORATION - Ấn Độ tại Việt Nam
 
Đại lý độc quyền Máy cất đạm + Thiết bị phá mẫu đạm hãng OMNILAB - Đức tại Việt Nam|06/09/2011|
Đại lý độc quyền Máy cất đạm + Thiết bị phá mẫu đạm hãng OMNILAB - Đức tại Việt Nam
 
Đại lý độc quyền dụng cụ thủy tinh Hãng TGI - Đức tại Việt Nam|05/09/2011|
Đại lý độc quyền dụng cụ thủy tinh Hãng TGI - Đức tại Việt Nam
 
Đại lý phân phối chính thức CÂN OHAUS tại Việt Nam|18/06/2011|
Đại lý phân phối chính thức CÂN OHAUS tại Việt Nam
 
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011)|09/03/2011|
Danh mục môi trường vi sinh có sẵn (Cập nhật đến ngày 09/03/2011)
 
Danh mục hàng thủy tinh có sẵn|03/11/2010|
Danh mục hàng thủy tinh có sẵn
 
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010)|13/08/2010|
Thư mời tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y- Dược lần thứ 10 (Medi - Pharma Expo Vietnam 2010)
 
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
 
Sản phẩm mới
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0848HP (848 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0848HP (848 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0680HP (680 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0680HP (680 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0454HP (454 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0454HP (454 lít)
 
   
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0260HP (260 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0260HP (260 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0110HP (110 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0110HP (110 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-600HP (350 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-600HP (350 lít)
 
   
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-500HP (196 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-500HP (196 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-450HP (143 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-450HP (143 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-400HP (100 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-400HP (100 lít)
 
   
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0848 (848 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0848 (848 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0680 (680 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0680 (680 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0454 (454 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0454 (454 lít)
 
   
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0260 (260 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0260 (260 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0110 (110 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-S0110 (110 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-600 (350 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-600 (350 lít)
 
   
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-500 (193 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-500 (193 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-450 (143 li1t
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-450 (143 li1t
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-400 (100 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAP-400 (100 lít)
 
   
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0848 (848 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0848 (848 lít)
 
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0680 (680 lít)
Nồi hấp tiệt trùng tự động nằm ngang model SAT-S0680 (680 lít)