Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Ebro - Đức » Danh mục sản phẩm
 
Thiết bị ghi nhiệt độ kết nối máy tính bằng cổng USB model EBI 330-T85
 
Thiết bị ghi nhiệt độ kết nối máy tính bằng cổng USB model EBI 330-T30
 
Thiết bị ghi nhiệt độ hiển thị số kết nối trực tiếp máy tính bằng cổng USB model EBI 310
 
Thiết bị ghi nhiệt độ hiển thị số kết nối trực tiếp máy tính bằng cổng USB model EBI 300
 
Thiết bị ghi nhiệt độ không dây - Nhiệt đo cao & âm sâu model EBI 25-TX
 
Thiết bị ghi nhiệt độ không dây (Wireless) model EBI 25-TE
 
Thiết bị ghi nhiệt độ - Độ ẩm không dây (Wireless) model EBI 25-TH
 
Thiết bị ghi nhiệt độ không dây (Wireless) model EBI 25-T
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 100-T233
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 100-T232
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 100-T231
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con nghêu trên băng chuyền hấp model EBI 100-T230
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 11-T233
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con nghêu trên băng chuyền hấp model EBI 11-T231
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con nghêu trên băng chuyền hấp model EBI 11-T230
 
Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm bằng hồng ngoại model THI 350
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 + TPX 330
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 + TPX 230
 
Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm bằng hồng ngoại model THI 350
 
Thiết bị ghi nhiệt độ và áp suất model EBI 10-TP321
 
Thiết bị ghi nhiệt độ và áp suất model EBI 10-TP221
 
Thiết bị ghi nhiệt độ và áp suất model EBI 10-TP200
 
Thiết bị ghi nhiệt độ 4 kênh model EBI10-T670 & EBI10-T671
 
Thiết bị ghi nhiệt độ 2 kênh model EBI 10-T46x
 
Thiết bị ghi nhiệt độ - 1 kênh model EBI 10-T26x
 
Thiết bị ghi nhiệt độ sensor nằm giữa model EBI 10-T23x
 
Thiết bị ghi nhiệt độ sensor nằm trên thân model EBI 10-T211
 
Thiết bị ghi nhiệt độ sensor nằm trên thân model EBI 10-T210
 
Thiết bị ghi nhiệt độ model EBI 10-T100
 
Thiết bị ghi nhiệt độ 2 sensor model EBI 10-T441
 
Trang: 1, 2, 3  »»»