Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Ebro - Đức » Máy đo nhiệt độ tâm sản phẩm - Đầu đo cố định không cáp nối » Danh mục sản phẩm
 
Máy đo nhiệt độ đầu đo nhọn cố định model TDC 110
 
Máy đo nhiệt độ đầu đo nhọn cố định model TTX 110 (-50 … +350 0C)
 
Máy đo nhiệt độ đầu đo nhọn cố định có thể gấp lại model TLC 1598 (-50 … +200 0C)
 
Máy đo nhiệt độ đầu đo nhọn cố định model TDC 150 (-50 … +150 0C)
 
Máy đo nhiệt độ đầu đo nhọn cố định có thể gập lại model TLC 700 (-30 … +220 0C)