Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Ebro - Đức » Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông » Danh mục sản phẩm
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 100-T233
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 100-T232
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 100-T231
 
Thiết bị ghi nhiệt độ tâm con tôm trong quá trình cấp đông model EBI 11-T233