Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Ebro - Đức » Thiết bị ghi nhiệt độ trong chế biến thực phẩm - Băng chuyền - Xác định chỉ số PU ... » Danh mục sản phẩm
 
Thiết bị ghi nhiệt độ và áp suất model EBI 10-TP321
 
Thiết bị ghi nhiệt độ và áp suất model EBI 10-TP221
 
Thiết bị ghi nhiệt độ và áp suất model EBI 10-TP200
 
Thiết bị ghi nhiệt độ 4 kênh model EBI10-T670 & EBI10-T671
 
Thiết bị ghi nhiệt độ 2 kênh model EBI 10-T46x
 
Thiết bị ghi nhiệt độ - 1 kênh model EBI 10-T26x
 
Thiết bị ghi nhiệt độ sensor nằm giữa model EBI 10-T23x
 
Thiết bị ghi nhiệt độ sensor nằm trên thân model EBI 10-T211
 
Thiết bị ghi nhiệt độ sensor nằm trên thân model EBI 10-T210
 
Thiết bị ghi nhiệt độ model EBI 10-T100
 
Thiết bị ghi nhiệt độ 2 sensor model EBI 10-T441
 
Thiết bị ghi nhiệt độ model EBI 10-T241
 
Thiết bị ghi nhiệt độ model EBI 10-T240
 
Thiết bị ghi nhiệt độ model EBI 10-T221
 
Thiết bị ghi nhiệt độ model EBI 10-T220