Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Ebro - Đức » Máy đo nhiệt độ độ chính xác cao (Nhiệt kế chuẩn) » Danh mục sản phẩm
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 + TPX 330
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 + TPX 230
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 (Code 1340-5340) Không kèm điện cực nhiệt độ
 
Máy đo nhiệt độ với độ chính xác cao - Dùng làm nhiệt kế chuẩn model TFX 430 + TPX 130