Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Seward - Anh » Danh mục sản phẩm
 
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500 Bioreactor
 
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500 Biowasher
 
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500
 
Máy dập mẫu model Stomacher 400 Circulator
 
Máy dập mẫu thể tích nhỏ model Stomacher 80 MicroBiomaster
 
Máy dập mẫu model Stomacher 80 Biomaster