Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Bibby (Jenway) - Anh » Máy quang phổ khả kiến - Visible » Danh mục sản phẩm
 
Danh mục Máy quang phổ khả kiến JENWAY
 
Máy quang phổ khả kiến model 6700
 
Máy quang phổ khả kiến model 7310
 
Máy quang phổ khả kiến model 7300
 
Máy quang phổ khả kiến model 6230D
 
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến model 6300