Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Metone - Mỹ » Máy đếm hạt bụi » Danh mục sản phẩm
 
Máy đếm hạt bụi tám kênh hiện trường model 212
 
Máy đếm hạt bụi sáu kênh model GT-526
 
Máy đếm hạt bụi hai kênh model GT-521
 
Máy đếm hạt bụi một kênh model GT-321