Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Elma - Đức » Bể rửa siêu âm Elmasonic S series » Danh mục sản phẩm
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S180 & Elmasonic S180H - Thề tích 18 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S120 & Elmasonic S120H - Thề tích 12.75 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S100 & Elmasonic S100H - Thề tích 9.5 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S80 & Elmasonic S80H - Thề tích 9.4 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S70 & Elmasonic S70H - Thề tích 6.9 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S60 & Elmasonic S60H - Thề tích 5.75 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S40 & Elmasonic S40H - Thề tích 4.25 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S30 & Elmasonic S30H - Thề tích 2.75 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S15 & Elmasonic S15H - Thề tích 1.75 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S10 & Elmasonic S10H - Thề tích 0.8 lít