Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» OMNILAB - Đức » Thiết bị phá mẫu đạm (Kjeldahl) » Danh mục sản phẩm
 
Thiết bị phá mẫu đạm (Kjeldahl) hiển thị số model FoodALYT SBS 5000L - Nâng / Hạ bằng điện tử
 
Thiết bị phá mẫu đạm (Kjeldahl) hiển thị số model FoodALYT SBS 2000
 
Thiết bị phá mẫu đạm (Kjeldahl) hiển thị số model FoodALYT SBS 850
 
Thiết bị phá mẫu đạm (Kjeldahl) hiển thị số model FoodALYT SBS 800