Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» Atago - Nhật » Khúc xạ kế đo độ mặn Master - Series » Danh mục sản phẩm
 
Khúc xạ kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ model Master-S/Millalpha (0...100 g/1000g)
 
Khúc xạ kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ model Master-S28alpha (0.0 ... 28.0%)
 
Khúc xạ  kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ model Master-S10alpha (0.0 ... 10.0%)
 
Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S/MillM (0 ... 100 g/1000g)
 
Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S28M (0.0 ... 28.0%)
 
Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S10M (0.0 ... 10.0%)