Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» SI ANANLYTICS (SCHOTT) - Đức » Máy chuẩn độ đa năng + Karl Fischer model TitroLine 7750 » Danh mục sản phẩm
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 05 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220930)
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220950)
 
Máy chuẩn độ tự động đa năng kết hợp Karl Fischer với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220940)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 50 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220160)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 20 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220150)
 
Chuẩn độ điện thế tự động đa năng với burette 10 ml model Titroline 7750 (Order no. 285220140)