Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
 
Trang chủ \ Nhà sản xuất
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
» SI ANANLYTICS (SCHOTT) - Đức » Máy chuẩn độ đa năng model TitroLine 6000 » Danh mục sản phẩm
 
Máy chuẩn độ đa năng với burette 50 ml điện tử hiện số model Titroline 6000 (Order no. 285220070)
 
Máy chuẩn độ đa năng với burette 20 ml điện tử hiện số model Titroline 6000 (Order no. 285220060)
 
Máy chuẩn độ đa năng với burette 10 ml điện tử hiện số model Titroline 6000 (Order no. 285220050)