Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Sản phẩm
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
Danh mục sản phẩm » Lò nung điện tử hiện số 1100 - 1200 0C - Cửa mở xuống
 
Lò nung điện tử hiện số 1100 - 1200 0C - Cửa mở xuống
Thông tin kỹ thuật:


Model Tmax Inner dimensions in mm Volume Outer dimensions in mm Power Electrical Weight Minutes
Flap door °C w d h in L W D H kW connection* in kg to Tmax
L 3/11 1100 160 140 100 3 380 370 420 1,2 single-phase 20 60
L 5/11 1100 200 170 130 5 440 470 520 2,4 single-phase 35 60
L 9/11 1100 230 240 170 9 480 550 570 3,0 single-phase 45 75
L 15/11 1100 230 340 170 15 480 650 570 3,6 single-phase 55 90
L 24/11 1100 280 340 250 24 560 660 650 4,5 3-phase 75 95
L 40/11 1100 320 490 250 40 600 790 650 6,0 3-phase 95 95
 
 
L 3/12 1200 160 140 100 3 380 370 420 1,2 single-phase 20 75
L 5/12 1200 200 170 130 5 440 470 520 2,4 single-phase 35 75
L 9/12 1200 230 240 170 9 480 550 570 3,0 single-phase 45 90
L 15/12 1200 230 340 170 15 480 650 570 3,6 single-phase 55 105
L 24/12 1200 280 340 250 24 560 660 650 4,5 3-phase 75 110
L 40/12 1200 320 490 250 40 600 790 650 6,0 3-phase 95 110

::| Các sản phẩm cùng loại
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500 Bioreactor   Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500 Biowasher   Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500
 
Máy dập mẫu model Stomacher 400 Circulator   Máy dập mẫu thể tích nhỏ model Stomacher 80 MicroBiomaster   Máy dập mẫu model Stomacher 80 Biomaster
 
Máy ly tâm lọc điện tử model Sieva 2   Máy ly tâm LẠNH điện tử THỂ TÍCH LỚN 4 x 1000ml - Tốc độ max 12000 vòng/phút model Z 513 K   Máy ly tâm điện tử THỂ TÍCH LỚN 4 x 1000ml - Tốc độ max 12000 vòng/phút model Z 513
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử TỐC ĐỘ CAO thể tích max 6 x 250ml - Tốc độ max 30000 vòng/phút model Z 36 HK   Máy ly tâm LẠNH điện tử TỐC ĐỘ CAO thể tích max 4 x 100ml - Tốc độ max 20000 vòng/phút model Z 32 HK   Máy ly tâm LẠNH điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 17000 vòng/phút model Z 383 K
 
Máy ly tâm điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 17000 vòng/phút model Z 383   Máy ly tâm LẠNH điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 13500 vòng/phút model Z 400 K   Máy ly tâm điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 13500 vòng/phút model Z 400
 
 
« Quay lại trang trước