Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Hàng có sẵn
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm
 
Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-53M
 
Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-3M
 
Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-2M
 
Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-M
 
Máy đo độ mặn điện tử hiện số model ES-421
 
Máy đo độ ngọt điện tử hiện số model PAL-1
 
Máy đo phóng xạ điện tử hiện số model CRM-100
 
Máy đo độ mặn / Nhiệt độ đâm trực tiếp vào sản phẩm model DMT-20 (Hàng có sẵn)
 
Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S/MillM (0 ... 100 g/1000g)
 
Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S28M (0.0 ... 28.0%)
 
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại model TFI 54 (-60 ... +550 0C)
 
Thiết bị hút và xử lý khí độc model FoodALYT PUMP (Hàng có sẵn)
 
Máy cất đạm hiển thị số model FoodALYT D 2000 (Hàng có sẵn)
 
Thiết bị phá mẫu đạm (Kjeldahl) bằng hồng ngoại model FoodALYT IR 600 (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model LPH-4 (Hàng có sẵn)
 
Cân kỹ thuật 3 số lẻ (210g/0.001g) model PA213 (Hàng có sẵn)
 
Cân phân tích 4 số lẻ - Chuẩn ngoại (210g/0.0001g) model PA214 (Hàng có sẵn)
 
Cân xác định độ ẩm model MB25 (Hàng có sẵn)
 
Cân xác định độ ẩm model MB45 (Hàng có sẵn)
 
Máy lắc Vortex - Điều khiển tốc độ lắc model SA8 (Hàng có sẵn)
 
Máy đo nhiệt độ đầu đo nhọn cố định model TDC 110
 
Máy ly tâm điện tử hiện số model Z206A (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 8 lít/giờ model A8000 (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model A4000 (Hàng có sẵn)
 
Máy đếm khuẩn lạc model ColonyStar
 
Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ model A4000D (Hàng có sẵn)
 
Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model Merit W4000 (Hàng có sẵn)
 
+ Bút đo nhiệt độ điện tử hiện số - Điện cực đo dài 300 mm model HDT-10 (Hàng có sẵn)
 
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại + Đầu đo tâm sản phẩm đông lạnh + Tua vít lưỡi khoan model TLC 730
 
Máy đo độ mặn/Nhiệt độ/Tỷ trọng điện tử hiện số model DMT-10 - Dùng trong nuôi trồng thủy sản (Hàng có sẵn)
 
Trang: «««  1, 2, 3, 4  »»»