Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Sản phẩm
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm
 
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ (0.00001g) model EX225/AD
 
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ (0.00001g) model EX225D/AD
 
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ (0.00001g) model EX225
 
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ (0.00001g) model EX125
 
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ (0.00001g) model EX125D
 
MÁy lắc Vortec thay đổi tốc độ lắc mode SA6
 
Máy lắc Voxter - Tốc độ lắc cố định model SA7
 
Máy đếm khuẩn lạc model SC6plus (Hàng có sẵn)
 
Cân xác định độ ẩm model MB120 (Hàng có sẵn)
 
Cân xác định độ ẩm model BM90 (Hàng có sẵn)
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng ceramic model UC150
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng hợp kim Al/Si model US150
 
Bếp gia nhiệt hiển thị số bề mặt bằng hợp kim Al/Si model SD160
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng ceramic model CB300 (Hàng có sẵn)
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng hợp kim Al/Si model SB300
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng ceramic model CB500 (Hàng có sẵn)
 
Bếp gia nhiệt bề mặt bằng hợp kim Al/Si model SB500
 
Bếp gia nhiệt hiển thị số bề mặt bằng hợp kim Al/Si model SD300
 
Bếp gia nhiệt hiển thị số bề mặt bằng hợp kim Al/Si model SD500
 
Bếp gia nhiệt - Chống Acid model CP300
 
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại model CR300
 
Bể cách thủy tuần hoàn lạnh 14 lít model SRC14
 
Bể cách thủy tuần hoàn lạnh 3 lít model SRC4
 
Bể cách thủy lắc hiển thị số 24 lít model SBS40
 
Bể cách thủy hiển thị số 24 lít model SWB24D
 
Bể cách thủy hiển thị số 15 lít model SWB15D
 
Bể cách thủy hiển thị số 6 lít model SWB6D
 
Danh mục máy cất nước LASANY có sẵn
 
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV/Vis) model GENOVA NANO
 
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV/Vis) model GENOVA PLUS
 
Trang: «««  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  »»»