Xem bản đồ đường đi Địa điểm kinh doanh:
H74 Đường A3 - Khu tái định cư 10 ha. Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Tp. HCM.
Tel: 08 3592 6162 (7 lines). Fax: 08 3592 6163
Email: vinhkhoi@hcm.vnn.vn; vinhkhoi@vinhkhoi.vn
Nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm
 
Trang chủ\ Sản phẩm
 
 
Nhóm sản phẩm
 
 
    Tìm sản phẩm
 
 
 
Danh mục sản phẩm
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S40 & Elmasonic S40H - Thề tích 4.25 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S30 & Elmasonic S30H - Thề tích 2.75 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S15 & Elmasonic S15H - Thề tích 1.75 lít
 
Bể rửa siêu âm model Elmasonic S10 & Elmasonic S10H - Thề tích 0.8 lít
 
Máy đếm hạt bụi tám kênh hiện trường model 212
 
Máy đếm hạt bụi hai kênh / Máy đo bụi trọng lượng model AEROCET-531
 
Máy đếm hạt bụi sáu kênh model GT-526
 
Máy đếm hạt bụi hai kênh model GT-521
 
Máy đếm hạt bụi một kênh model GT-321
 
Lò nung điện tử hiện số 1100 - 1200 0C - Cửa mở lên
 
Lò nung điện tử hiện số 1100 - 1200 0C - Cửa mở xuống
 
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500 Bioreactor
 
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500 Biowasher
 
Máy dập mẫu thể tích lớn model Stomacher 3500
 
Máy dập mẫu model Stomacher 400 Circulator
 
Máy dập mẫu thể tích nhỏ model Stomacher 80 MicroBiomaster
 
Máy dập mẫu model Stomacher 80 Biomaster
 
Máy ly tâm lọc điện tử model Sieva 2
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử THỂ TÍCH LỚN 4 x 1000ml - Tốc độ max 12000 vòng/phút model Z 513 K
 
Máy ly tâm điện tử THỂ TÍCH LỚN 4 x 1000ml - Tốc độ max 12000 vòng/phút model Z 513
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử TỐC ĐỘ CAO thể tích max 6 x 250ml - Tốc độ max 30000 vòng/phút model Z 36 HK
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử TỐC ĐỘ CAO thể tích max 4 x 100ml - Tốc độ max 20000 vòng/phút model Z 32 HK
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 17000 vòng/phút model Z 383 K
 
Máy ly tâm điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 17000 vòng/phút model Z 383
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 13500 vòng/phút model Z 400 K
 
Máy ly tâm điện tử thể tích max 4 x 500ml - Tốc độ max 13500 vòng/phút model Z 400
 
Máy ly tâm điện tử thể tích max 4 x 250ml - Tốc độ max 20000 vòng/phút model Z 366
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử thể tích max 4 x 100ml - Tốc độ max 18000 vòng/phút model Z 326 K
 
Máy ly tâm điện tử thể tích max 4 x 100ml - Tốc độ max 18000 vòng/phút model Z 326
 
Máy ly tâm LẠNH điện tử thể tích max 4 x 100ml - Tốc độ max 17000 vòng/phút model Z 323 K
 
Trang: «««  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  »»»